Andrew Campbell Robertson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Intensivseksjonen

Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon

Vestre Viken, Bærum sykehus

Han har har bidratt med datainnsamling, tolking av data og utarbeiding av manus.

Andrew Campbell Robertson er spesialist i anestesiologi og seksjonsoverlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Andrew Campbell Robertson
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media