Andreas Moan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andreas Moan

Andreas Moan, Kari J. Kværner
03.04.2008
Ved Ullevål universitetssykehus publiseres en vitenskapelig artikkel hver dag året rundt. Imidlertid er det liten tradisjon for å omsette forskningsbasert kunnskap i samfunnsnyttige produkter og...
Andreas Moan, Atle Skattebøl
05.01.2006
Vi tror at det i de kommende år vil finne sted to vesentlige forandringer på legemiddelfeltet. For det første vil det bli en betydelig omlegging av legemiddelforvaltningen i Norge, med et styrket...
Andreas Moan, Atle Skattebøl
20.09.2002
Dette er konklusjonen til Rygnestad & Slørdal (1) i en analyse av en klinisk studie med diklofenak og rofecoxib (2). De hevder også at studien «presenteres med et skinn av vitenskapelighet ut fra...
Andreas Moan
03.02.2005
30. september 2004 valgte MSD frivillig å trekke Vioxx (rofecoxib) tilbake fra markedet verden over. Faksimile fra annonse i Tidsskriftet Basert på en metaanalyse fra The Lancet i november 2004 ble...