Andreas Krüger

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andreas Krüger

Kjetil Søreide, Andreas Krüger
09.02.2006
I Tidsskriftet nr. 23/2005 var det to studier om snøscooterskader, henholdsvis i Finnmark ( 1 ) og på Svalbard ( 2 ). Forfatterne har gjort en grundig jobb, men vi stiller oss kritisk til bruken av...
Marius Rehn, Andreas Krüger
25.02.2010
«Jeg vil etter beste evne og beste skjønn gi forskrifter om livsførsel til gagn for de syke og jeg vil verge dem mot slikt som fører til skade og urett.» Dette tekstavsnittet fra den hippokratiske ed...