Andreas Joner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andreas Joner

Andreas Joner
09.08.2007
Antall personer som ikke tar del i det ordinære arbeidsmarkedet på grunn av fungeringsbegrensninger knyttet til psykisk helse øker. Arbeidsmarkedstiltak med vektlegging av ordinært arbeid med...
Andreas Joner
17.04.2008
Stadig flere personer sykmeldes for symptomer på psykisk lidelse eller fungeringsvansker knyttet til stress, emosjonell slitenhet og utbrenthet. En slik praksis kan være uheldig. Sykmelding kan være...
Andreas Joner
12.06.2008
Steinar Krokstad hevder at undertegnede mener at folk med sosial fobi og depresjon ikke forstår sitt eget beste, at deres leger med gode intensjoner velger å sykmelde dem av medfølelse og at dette...