Andreas Asheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Andreas Asheim

Sara Marie Nilsen, Andreas Asheim, Gunhild Tøndel
09.12.2019
Over time, developments in Norwegian hospitals have trended towards shorter hospitalisation periods, an increase in the number of patients and a clear tendency towards providing more healthcare...
Sara Marie Nilsen, Andreas Asheim, Gunhild Tøndel
09.12.2019
Utviklingen ved norske sykehus har over tid gått i retning av kortere liggetider, økning i antall pasienter og en klar dreining mot mer dag- og poliklinisk behandling ( 1 ). Samtidig uttrykker sterke...