Andreas Asheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Regionalt senter for helsetjenesteutvikling

St. Olavs hospital

Han har bidratt i utforming og gjennomføring av undersøkelsen og alle deler av manusarbeidet.

Andreas Asheim er ph.d. i anvendt matematikk og forsker.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Andreas Asheim
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media