Anders Wetting Carlsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Wetting Carlsen

Atle Ulvik*, Bård Stian Rannestad, Anders Wetting Carlsen, Erik Waage Nielsen
10.01.2002
Nasjonal luftambulanseplan trådte i kraft 1.1. 1988 (1), og luftambulansens virksomhet har etter hvert fått et betydelig omfang. Man har tatt for gitt at denne utviklingen bidrar effektivt til bedre...
Anders Wetting Carlsen, Bjørn Olav Haugen, Pål Klepstad
22.04.2010
Per P. Bredmose og medarbeidere fremhever i sin kommentar til vår kasuistikk at det var feil å ekstubere pasienten før ankomst sykehus. I etterpåklokskapens klare lys er dette en korrekt vurdering. I...
Anders Wetting Carlsen, Bjørn Olav Haugen, Pål Klepstad
28.01.2010
En 71 år gammel tidligere frisk mann ble innlagt med sirkulasjonssvikt og antatt kardiogent sjokk etter hjertestans og langvarig gjenoppliving. 12 dager før den aktuelle hendelsen ble 71-åringen...