Anders Vik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Vik

Hilde Jensvoll, Marie Falkenberg Smeland, Heidi Tiller, Øystein Lunde Holla, Trine E. Prescott, Anders Vik
19.11.2019
A primigravida was found to have anaemia, leukopenia and thrombocytopenia. A broad exploratory assessment yielded no diagnostic explanation. In the course of her pregnancy she required frequent...
Hilde Jensvoll, Marie Falkenberg Smeland, Heidi Tiller, Øystein Lunde Holla, Trine E. Prescott, Anders Vik
18.11.2019
En førstegangsgravid kvinne fikk påvist anemi, leukopeni og trombocytopeni. Bred innledende utredning ga ikke diagnostisk avklaring. Utover i svangerskapet trengte hun hyppige transfusjoner av...
Anders Vik, Nina Helbekkmo, Roy M. Bremnes
20.01.2002
Basert på artikkel publisert i Anticancer Research (9) Non-Hodgkins lymfom er ei heterogen gruppe av lymfoproliferative lidingar der manifestasjonsform og respons på behandling varierer (1). I Noreg...
Anders Vik, Satish Kumar, Kulbir Singh, John-Bjarne Hansen
14.08.2003
Innleggelse av ventrikuloatrial shunt var tidligere vanlig hos barn med hydrocephalus ( 1 ). Dette kan føre til en rekke komplikasjoner, hvor sepsis, akutt lungeemboli og utvikling av cor pulmonale...
Anders Vik, Reidar Berntsen, Vidar Isaksen, Egil Haug, John-Bjarne Hansen
06.10.2005
Ein 53 år gammal mann hadde dei siste to åra vore plaga av hovudverk, konsentrasjonsvanskar og redusert yteevne. Han klaga over irritasjon i augo og hadde også lagt merke til at...
Anders Vik, Vidar Isaksen, Jan Brox, John-Bjarne Hansen
29.05.2012
Kvinna kontakta lege fordi ho var plaga av hovudverk, uklart syn og utslett. Ho fekk påvist sekundær hyperlipidemi og erytrocytose. Behandling med cellegift førte til normalisering av lipidverdiane,...
Anders Vik
10.03.2015
Thachil, Jecko Hill, Quentin A. Haematology in critical care A practical handbook. 254 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 62 ISBN 978-1-118-27424-8 Berre 1 – 2 % av pasientane i...
Anders Vik, Ellen Brodin, Barbro Meland, Lisa W. Eriksen,, Sigrid Haugland, Hilde N. Aamot, Markus Rumpsfeld, Tove Skjelbakken
03.05.2016
Franz Xaver Ernst Gruber Franz Xaver Ernst Gruber døde 19.2. 2016 i Tromsø, bare 52 år gammel. Han vokste opp i Bayern og studerte medisin i München fra 1985 til 1991. I 1990 hadde han praksis ved...