Anders Storhaug Olsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Storhaug Olsen

Anders Storhaug Olsen, Stig Ottesen
29.05.2008
Selv om kreftpasienter lever lenger og bedre, vil omtrent halvparten i dag ikke kunne kureres for sykdommen ( 1 ). For denne gruppen er god lindrende (palliativ) behandling i livets sluttfase viktig...