Anders Sondrup

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Sondrup

Anders Sondrup
19.04.2021
Lagmannsretten har konkludert med at nettstedet legelisten.no er lovlig. Legeforeningen er uenig og mener at saken er så prinsipiell og viktig at Høyesterett må vurdere spø...
Anders Sondrup
08.03.2021
Lagmannsretten mener at Legelistens praksis er i tråd med personvernlovgivningen, men sier samtidig at saken er prinsipiell og at retten har vært noe i tvil. Rettssaken om nettstedet Legelisten, der...
Anders Sondrup
13.01.2020
Ved omtale i mediene og på nettet må legers rett til privatliv avveies mot andre hensyn. Hensynet til legers personvern tillegges for liten vekt etter dagens praksis. Illustrasjon: Espen Friberg...