Anders Sondrup

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Sondrup

Anders Sondrup
13.01.2020
Ved omtale i mediene og på nettet må legers rett til privatliv avveies mot andre hensyn. Hensynet til legers personvern tillegges for liten vekt etter dagens praksis. Illustrasjon: Espen Friberg...