Anders Skyrud Danielsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kreftregisteret

Han har gjort databehandling og analyse og tatt del i utarbeidelse av manuskriptet.

Anders Skyrud Danielsen er spesialkonsulent ved Mammografiprogrammet.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anders Skyrud Danielsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media