Anders R. Rasmussen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Anestesiavdelingen

Sykehuset Innlandet – Elverum-Hamar

Anders R. Rasmussen er lege i spesialisering i anestesiologi.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anders R. Rasmussen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media