Anders Nakstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Nakstad

Mårten Sandberg, Anders Nakstad, Per Kristian Hyldmo
25.09.2008
I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2008 ble retningslinjer for prehospital håndtering av alvorlige hodeskader, basert på tilsvarende fra USA, presentert ( 1 ). Retningslinjene er meget velkomne, men noen...