Anders Molven

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Molven

Anders Molven
01.01.2009
Giös, I. Cellbiologisk ordbok 117 s. Lund: Studentlitteratur, 2008. Pris SEK 278 ISBN 978-91-44-03125-5 Denne vesle boka er nyttig av to grunnar: For det første er ho eit oppslagsverk der ein kan...
Kjetil Søreide, Heike Immervoll, Anders Molven
23.03.2006
Kreft i bukspyttkjertelen er den femte vanligste årsaken til kreftdødsfall i vestlige land. Årlig får rundt 600 nordmenn denne diagnosen, og nær 97 % vil dø av sykdommen innen fem år. Kirurgi er...
Lise Bjørkhaug, Stefan Johansson, Helge Ræder, Per Medbøe Thorsby, Dag E. Undlien, Oddmund Søvik, Anders Molven, Jørn V. Sagen, Pål Rasmus Njølstad
03.11.2005
Diabetes mellitus er en heterogen gruppe sykdommer karakterisert som kronisk hyperglykemi med forstyrrelse i karbohydrat-, fett- og proteinmetabolismen. Hyperglykemien er forårsaket av defekter i...
Anders Molven, Oddmund Søvik, Charlotte von der Lippe, Solrun J. Steine, Pål R. Njølstad, Gunnar Houge, Trine E. Prescott
19.11.2009
Diagnostikken av pasienter med utviklingsavvik og dysmorfe trekk har tradisjonelt vært basert på en skjønnsmessig klinisk vurdering, De fleste medfødte syndromer er svært sjeldne, og...
Pål R. Njølstad, Jens K. Hertel, Oddmund Søvik, Helge Ræder, Stefan Johansson, Anders Molven
03.06.2010
Diabetes er en heterogen tilstand. Sykdommen klassifiseres som type 1-diabetes, type 2-diabetes, svangerskapsdiabetes og andre typer diabetes, inkludert monogen diabetes. Betegnelsen «monogen...
Hildegunn Høberg Vetti, Anders Molven, Aud K.H. Eliassen, Vidar M. Steen
18.11.2010
Farmakogenetikk er ofte definert som studiet av variasjon i medikamentrespons på bakgrunn av arv. Variasjon i medikamenteffekt eller opplevelse av bivirkninger kan skyldes både farmakokinetiske og...
Helge Ræder, Anders Molven, Pål Rasmus Njølstad
04.09.2012
Ny teknologi gjør at vi kan analysere et enormt antall biologiske variabler i enkeltindivider Figur 1 Strategien som Chen og medarbeidere brukte i jakten på en personlig og total molekylprofil. Til...