Anders Huitfeldt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Anders Huitfeldt (f. 1982) er lege og var doktorgradsstipendiat ved program for kausal inferens ved Harvard TH Chan School of Public Health og forsker ved klinisk effekt-forskningsgruppen ved Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus. Han er postdoktor ved Stanford University School of Medicine. Han har bidratt med analyse og fortolkning av data, revisjon av manus og har godkjent innsendte manusversjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Harvard TH Chan School of Public Health

og

Oslo universitetssykehus

og

Stanford University School of Medicine

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Artikler av Anders Huitfeldt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media