Anders Hovland*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Hovland*

Anders Hovland*, Harald Vik-Mo
15.05.2003
Trombolytisk behandling og primær koronar angioplastikk er alternative behandlinger ved akutt hjerteinfarkt med ST-segmentelevasjon i EKG. Godt kontrollerte kliniske studier har vist at koronar...
Anders Hovland*, Kari Jønland, Rune Wiseth
12.06.2003
Forekomsten av hjertesykdom øker med alderen, og andelen av eldre i befolkningen stiger. Sterkere ønsker om avansert behandling også blant eldre, kombinert med kunnskap om nye behandlingsmuligheter...
Anders Hovland, Eyvind Bjørbæk, Trond P. Leren
22.04.2004
Gitelman og medarbeidere rapporterte om en autosomalt recessiv sykdom med lave verdier av kalium og magnesium i blodet i 1966 ( 1 ). Bartter hadde fire år tidligere beskrevet en tilstand med...