Anders Hauge Engebretsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Hauge Engebretsen

Hege Nordlie, Siri Agnete Lande, Kjetil Næss Ertresvåg, Anders Hauge Engebretsen, Stian Lervik
13.03.2019
Abdominal pain is a frequent reason for referral of children to paediatric and surgical specialist health care. Acute appendicitis, constipation and gastroesophageal reflux are among the most common...
Hege Nordlie, Siri Agnete Lande, Kjetil Næss Ertresvåg, Anders Hauge Engebretsen, Stian Lervik
11.03.2019
Magesmerter hos barn er en hyppig årsak til henvisning til barnemedisinsk og kirurgisk spesialisthelsetjeneste. Akutt appendisitt, obstipasjon og gastroøsofageal refluks er blant de vanligste...
Anders Hauge Engebretsen
15.01.2009
Wilmore, JH Costill, DL Kenney, WL. Physiology of sport and exercise 4. utg. 574 s, tab, ill. Leeds: Human Kinetics, 2008. Pris GBP 47 ISBN 978-0-7360-5583-3 Dette er en lærebok som omhandler basal...