Anders Forsdahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Forsdahl

Anders Forsdahl
10.06.2001
I henhold til Christian Vs norske lov fra 1687 var det pålagt prestene å oppsøke og behandle syke. De skulle dele ut medisiner og de skulle innrapportere opptreden av farlige epidemier til...
Fred Andersen, Anders Forsdahl, Odd Herder, Ivar J. Aaraas
30.09.2001
Rekrutteringen til allmennlegetjenesten har sviktet i de senere år. Denne utviklingen har fått størst konsekvenser i utkantkommunene, der sårbarheten ved få stillingshjemler i isolerte småkommuner er...
Anders Forsdahl
20.09.2000
Andreas Bredal Wessel ble født i Bergen i 1858. Han var sønn av ingeniørmajor Peter M. Wessel og Mathilde Ross. Familien flyttet tidlig til Fredrikstad, hvor Wessel vokste opp. Han tok medisinsk...