Anders Evang

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Evang

Anders Evang
15.11.2011
Northoff, Georg Neuropsychoanalysis in practice Brain, self and objects. 369 s, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 55 ISBN 978-0-19-959969-1 Dette er en seriøs utgivelse med mye...
Anders Evang
04.02.2011
Jon Amund Kyte hadde i Tidsskriftet nr. 22/2010 en spennende og klok leder: Vi vet mer enn vi kan begripe ( 1 ). Han peker på at naturvitenskapen har frembrakt store mengder data, og undres på om det...
Anders Evang
16.10.2012
Fotopoulou, Aikaterina Pfaff, Donald Conway, Martin A From the couch to the lab Trends in psychodynamic neuroscience. 506 s, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 55 ISBN 978-0-19-...
Anders Evang
30.04.2012
McWilliams, Nancy Psychoanalytic diagnosis Understanding personality structure in the clinical process. 2. utg. 426 s. New York, NY: Guilford Press, 2011. Pris USD 60 ISBN 978-1-60918-494-0 Denne...