Anders Evang

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Evang

Anders Evang
04.02.2011
Jon Amund Kyte hadde i Tidsskriftet nr. 22/2010 en spennende og klok leder: Vi vet mer enn vi kan begripe ( 1 ). Han peker på at naturvitenskapen har frembrakt store mengder data, og undres på om det...
Anders Evang
15.11.2011
Northoff, Georg Neuropsychoanalysis in practice Brain, self and objects. 369 s, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 55 ISBN 978-0-19-959969-1 Dette er en seriøs utgivelse med mye...
Anders Evang
16.10.2012
Fotopoulou, Aikaterina Pfaff, Donald Conway, Martin A From the couch to the lab Trends in psychodynamic neuroscience. 506 s, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 55 ISBN 978-0-19-...
Anders Evang
30.04.2012
McWilliams, Nancy Psychoanalytic diagnosis Understanding personality structure in the clinical process. 2. utg. 426 s. New York, NY: Guilford Press, 2011. Pris USD 60 ISBN 978-1-60918-494-0 Denne...