Anders Engeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Engeland

Jørgen G. Bramness, Anders Engeland, Kari Furu
18.10.2007
Bruken av SSRI-antidepressiver og venlafaksin hos barn og unge har vært gjenstand for debatt. Dette skyldes at dokumentasjonen av disse midlenes effekt på depresjoner hos barn og unge er dårlig ( 1...
Hanne Strøm, Anders Engeland, Elisabeth Eriksen, Solveig Sakshaug, Marit Rønning
09.03.2006
Diabetes mellitus er en fellesbetegnelse for type 1-diabetes, som er en insulinmangelsykdom (de insulinproduserende cellene i pancreas er ødelagt via en autoimmun prosess), og type 2-diabetes som...
Jørgen G. Bramness, Svetlana Skurtveit, Kari Furu, Anders Engeland, Solveig Sakshaug, Marit Rønning
23.02.2006
Flunitrazepam (Rohypnol, Flunipam) har vært et mye omtalt og myteomspunnet benzodiazepin. Medikamentet var fra 1991 det mest solgte benzodiazepinsovemiddel i Norge, med en salgstopp i 1992 på 18...
Tone Bjørge, Anders Engeland
10.08.2002
Figur 1 Salg av p-piller i Norge, 1967 – 2000 ( 2 ) Figur 2 20-årsrisiko for å få minst en av kreftformene brystkreft, ovarialcancer, kolorektalcancer og/eller endometriecancer Siden p-pillen ble...
Anders Engeland, Johannes Wiik, Gunnar Lande
30.03.2001
Selvmord og selvmordsforsøk er viktige helseproblemer med stor belastning på den enkelte, på familier og på helsevesenet. I 1997 ble 533 dødsfall registrert som selvmord i Norge (1). Dette var...
Arve Sjølingstad, Kari Alvær, Anders Engeland, Lisa Forsén
30.03.2001
Til enhver tid er ca. 10 % av sykehussengene her i landet opptatt av pasienter med en skade. Personer med skader utgjør et betydelig antall også blant de poliklinisk behandlede pasientene. Mange av...
Ingri Myklestad, Anders Engeland
20.11.2000
Skadefrekvensen i de yngste aldersgruppene er høy i Norge. Fra 1990 til 1997 ble det årlig registrert 116 skader per 1 000 barn i alderen 0 – 14 år. Basert på tall fra Personskaderegisteret ved...
Anders Engeland, Branko Kopjar
10.03.2000
Vold og skader etter vold sees på som et alvorlig problem både sosialt og i folkehelsesammenheng i mange land. Både antallet voldsskader og årsakene til voldsskadene gir grunn til bekymring. I mange...