Anders Batman Mjelle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Batman Mjelle

Anders Batman Mjelle, Hallvard Martin Reigstad
24.08.2020
The picture shows an infant with clearly yellow skin along with a relative with normally pale skin. A three-month-old child was referred to the paediatric department by a health centre clinician...
Anders Batman Mjelle, Hallvard Martin Reigstad
20.08.2020
På bildet sees et spedbarn med tydelig gul hud sammen med en slektning med normalt blek hudfarge. Et tre måneder gammelt barn ble av helsestasjonslege henvist til barneavdeling grunnet gul hudfarge...
Anders Batman Mjelle, Pétur Benedikt Júlíusson, Stein Magnus Aukland
25.02.2014
En tre måneder gammel jente ble henvist med spørsmål om tumor på låret. Barneradiolog fant ved ultralydundersøkelse distinkt ømhet og bløtvevsødem foran på høyre lår, men ingen bløtdelstumor...
Anders Batman Mjelle, Erik Mikael Donner, Ansgar Berg
10.03.2015
Kreftsyke barn som får cellegiftbehandling, har ofte betydelige bivirkninger og komplikasjoner relatert til både grunnsykdommen og behandlingen. Noen av disse bivirkningene er sjeldne, men...