Anders Angelsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anders Angelsen

Anders Angelsen
29.05.2008
Prostatakreft vokser vanligvis langsomt og gir ingen symptomer, men kan også være aggressiv og progredierende og føre til metastaser, smerter og død Hva vet vi om prostatakreft i 2008? Prostatakreft...
Sophie D. Fosså, Andrea Egey, Svein Andreas Haukaas, Anders Angelsen, Olbjørn Klepp, Viktor Berge, Karol Axcrona, Wolfgang Lilleby
26.02.2009
I en artikkel om hormonbehandling ved prostatakreft i Tidsskriftet nr. 22/2008 forekommer det en del feil som er egnet til å forvirre pasienter og ikke-spesialister ( 1 ). Innledningsvis vil vi...
Rune Kvåle, Elin Skarre, Andreas Tønne, Anne E. Kyrdalen, Jarle Norstein, Anders Angelsen, Rolf Wahlqvist, Sophie D. Fosså
23.03.2006
Prostatakreft er den hyppigste kreftform blant menn i Norge, med over 3 000 nye tilfeller per år ( 1 ). I 2003 ble prostatakreft registrert som underliggende dødsårsak hos 1 070 menn. En stadig...
Jan Boris Stene, Anders Angelsen
12.06.2003
Prostatakreft er den kreftformen blant menn i Norge som har høyest insidens og mortalitet ( 1 ). I tillegg er det også høy morbiditet ( 2 ). Pasientens livskvalitet reduseres ofte i betydelig grad...
Ivar Anders Eide, Anders Angelsen, Geir B. Øverland, Karsten Vada, Lars Vatten
20.02.2001
Bestemmelse av prostataspesifikt antigen (PSA) i serum er sentralt i utredning og diagnostikk av prostatasykdommer. PSA-nivået har i praktisk klinisk medisin vist seg å være organspesifikt, men ikke...
Anders Angelsen, Erik Skaaheim Haug*, Mari Owesen, Nina Hassel
10.09.2001
Den medisinske journal ved norske sykehus er et viktig verktøy i kvalitetssikringen av medisinske og pleiemessige tjenester (1, 2). I tillegg er journalopptaket pasientenes første møte med personalet...
Anders Angelsen
03.09.2013
PSA screening of healthy men leads to the detection of prostate cancer in many men who would not have been troubled by the disease during their lifetime (overdiagnosis). Testing may lead to...
Ivar Anders Eide, Anders Angelsen
10.09.2000
Prostatakreft er den vanligste kreftform blant menn i Norge. I 1996 ble 2 427 nye tilfeller diagnostisert, og 1 064 menn døde av prostatakreft (1). Av alle menn som faktisk har prostatakreft,...
Kristin Austlid Taskén, Anders Angelsen, Aud Svindland, Turid Eide, Viktor Berge, Rolf Wahlquist, Steinar Karlsen
01.12.2005
Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn i Norge, med ca. 3 000 nye tilfeller hvert år (Kreftregisteret). Det store dilemmaet for klinikeren er at prostatakreft har en svært variabel og...
Anders Angelsen
03.09.2013
Ved PSA-screening av friske menn oppdages prostatakreft hos mange som ikke ville fått plager fra sykdommen i løpet av sin levetid (overdiagnose). Testen kan føre til unødig behandling og nedsatt...
Arne Solberg, Anders Angelsen, Viktor Berge, Wolfgang Lilleby, Jon Iversen, Olbjørn Klepp, Bjørn Brennhovd, Dag Johannessen, Yngve Nygård, Kari Larsen, Andreas Stensvold
30.06.2015
I Tidsskriftet betviler Truls E. Bjerklund Johansen ( 1 ) at norske menn er tjent med egne nasjonale retningslinjer for prostatakreft ( 2 ) fordi han mener disse avviker vesentlig fra European...