Anand Bhopal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anand Bhopal

Anand Bhopal, Emily McLean, Ola Løkken Nordrum, Sara Soraya Eriksen
14.12.2020
The National Health Service in England has committed to becoming carbon neutral by 2040. Now the Norwegian health service needs to take action. It has become virtually impossible to ignore the ever-...
Anand Bhopal, Emily McLean, Ola Løkken Nordrum, Sara Soraya Eriksen
14.12.2020
Det statlege helsevesenet i England har forplikta seg til å bli klimanøytralt innan 2040. No må også det norske helsevesenet ta grep. Det har blitt nesten umogleg å ignorere dei stadig aukande bevisa...
Anand Bhopal, Cecilie Wium, Anna Varberg Reisæter, Neeraj Bhala, Bernadette Kumar
23.09.2019
Migrant and ethnic minority groups across Europe have a rising demand for organ transplantation, particularly renal transplants. Migrant and ethnic minority groups have a significant and growing need...
Anand Bhopal, Cecilie Wium, Anna Varberg Reisæter, Neeraj Bhala, Bernadette Kumar
19.09.2019
Migranter og etniske minoriteter i hele Europa har økende behov for organtransplantasjon, særlig nyretransplantasjon. Migranter og etniske minoriteter har stort behov for transplantasjoner, og...