Amund D. Ringvold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Amund D. Ringvold (f. 1936) er professor dr.med. emeritus, Øyeavdelingen, Senter for øyeforskning, Universitetet i Oslo.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Amund D. Ringvold
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media