Alice Kvåle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Alice Kvåle

Alice Kvåle
08.01.2004
Pasienter med muskel- og skjelettsmerter omtales gjerne som en stor gruppe pasienter med diffuse og subjektive helseplager. Mangel på standardiserte og validerte kliniske undersøkelser kan forsterke...
Alice Kvåle
09.09.2004
Bunkan, Berit Heir Den omfattende kroppsundersøkelsen The comprehensive body examination (CBE). 284 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. Pris NOK 385 ISBN 82-05-30529-3 Det finnes i dag...