Alf Henrik Andreassen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Alf Henrik Andreassen

Alf Henrik Andreassen, Sverre Lehmann
18.01.2007
Statens legemiddelverk innførte fra 1.7. 2006 endrede forskrivningsregler for legemidler ved obstruktiv lungesykdom. Alle pasienter med astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) skal vurderes...
Alf Henrik Andreassen
05.10.2006
Det var med stor sorg vi 3.6. 2006 mottok meldingen om Jan Åmund Grebstads bortgang. Han hadde vært syk siden senhøsten 2005. Jan ble født 2.4. 1946 og vokste opp på gård i Sykkylven. Etter artium...
Sverre Lehmann, Jan Grebstad, Ove Fondenes, Alf Henrik Andreassen, Per Bakke, Amund Gulsvik
20.01.2005
Effekten av operasjon ved obstruktivt søvnapnésyndrom er lite dokumentert, og pasienter dette er aktuelt for bør informeres om at det finnes behandlingsalternativer. På grunn av det store antall...
Amund Gulsvik, Alf Henrik Andreassen, Per Sigvald Bakke, Ernst Reidar Omenaas, Sjur Humerfelt
29.04.2014
Overlege Eilert Hegbom Eilertsen døde 24. februar 2014, dagen før sin 96-årsdag. Han var en høvding i norsk lungemedisin som var med på å stanse tuberkuloseepidemien. I tillegg gjorde han oss...