Alexander Løvdahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Alexander Løvdahl

Alexander Løvdahl, Joakim Øverbø
25.10.2016
Jaundice and malaise are symptoms that would normally lead to admission to a hospital. The causes can be manifold; in the following we will present a case history with an unexpected etiology. A...
Alexander Løvdahl, Joakim Øverbø
25.10.2016
Icterus og uvelhet fører ikke sjelden til innleggelse i sykehus. Årsakene kan være mange. Her presenteres et sykdomsforløp med uventet etiologi. En tidligere frisk person i 20-årene møtte opp på...