Albert Castellheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Albert Castellheim

Albert Castellheim
28.01.2010
Kasuistikken omhandler systemisk inflammatorisk respons-syndrom (SIRS). Inflammasjon er kroppens respons på «fare». Den vanligste form for respons er lokal inflammasjon, utløst av infeksjon eller...
Albert Castellheim
01.07.2010
Chiche, J-D Moreno, R Putensen, C Patient safety and quality of care in intensive care medicine 584 s, tab, ill. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2009. Pris EUR 80 ISBN 978-...
Albert Castellheim
11.03.2010
Ræder, J. Anestesiologi En innføringsbok. 196 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009. Pris NOK 395 ISBN 978-82-05-39497-1 Målgruppen er i hovedsak medisinstudenter. Anestesiologi består av fem...