Aksel Sogstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aksel Sogstad

Martin Prøven Bogsrud, Aksel Sogstad, Kjetil Retterstøl
14.06.2007
Såkalt selektiv publisering av forskningsdata er et betydelig vitenskapelig problem. Dette betyr at det i årenes løp kan ha vært viktige forskningsresultater som ikke er blitt allment kjent fordi...