Ahmed Al-Ani

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ahmed Al-Ani

Ketil Lunde, Ahmed Al-Ani, Reidar Bjørnerheim, Anders Hervold, Anders Opdahl, Jan Otto Beitnes
17.04.2018
Atrial fibrillation is a common condition, with a prevalence of 3.2 % in those over 20 years of age ( 1 ). The condition is associated with increased morbidity and mortality, and the risk of stroke...
Ketil Lunde, Ahmed Al-Ani, Reidar Bjørnerheim, Anders Hervold, Anders Opdahl, Jan Otto Beitnes
17.04.2018
Atrieflimmer er en vanlig tilstand, med en forekomst hos dem over 20 år på 3,2 % ( 1 ). Tilstanden er forbundet med økt morbiditet og mortalitet, og risikoen for hjerneslag er 4...
Kaes Al-Anee, Ahmed Al-Ani, Magne Henriksen, Bjørn Arild Halvorsen, Per Anton Sirnes
14.06.2007
Hvert år blir rundt 18 000 pasienter med akutt hjerteinfarkt og omtrent 15 000 med angina pectoris innlagt i norske sykehus ( 1 ). Akutt koronarsyndrom er et samlebegrep for pasienter med akutte...