Ahmed Al-Ani

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kardiologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Han har bidratt med utforming/design, datainnsamling, tolkning av data og utarbeiding og revisjon av manus.

Ahmed Al-Ani (f. 1969) er spesialist i hjertesykdommer og overlege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ahmed Al-Ani
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media