Agneta Bergqvist

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Agneta Bergqvist

Agneta Bergqvist, Christer Bergquist, Fredrik Nordenskjöld
10.09.2001
Artikkelen er tidligere publisert i Läkartidningen 2000; 97: 815 – 8 Endometrios drabbar kvinnor i fertil ålder. Genesen betingas sannolikt av en immunologisk störning, och förloppet är ofta kroniskt...