Agnes Balint Bjørke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Agnes Balint Bjørke

Agnes Balint Bjørke, Christoph Michael Wahl, Synøve Kalstad
12.06.2012
Headache with increased cell number in the spinal fluid, fever and meningeal thickening immediately gives rise to associations with bacterial meningitis. When there is sub-acute onset of symptoms and...
Agnes Balint Bjørke, Christoph Michael Wahl, Synøve Kalstad
12.06.2012
Hodepine med økt celletall i spinalvæsken, feber og meningeal fortykkelse gir umiddelbare assosiasjoner til bakteriell meningitt. Ved subakutt symptomdebut og atypisk sykdomsforløp med dårlig respons...