Aase Aamland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aase Aamland

Aase Aamland
18.12.2008
I Retningslinjer for svangerskapsomsorgen ( 1 ) anbefales screening for asymptomatisk bakteruri kun for gravide som tidligere har hatt residiverende urinveisinfeksjoner (kunnskapsgrunnlag nivå 4)...
Aase Aamland
30.06.2015
Allmennleger kan bidra til å motvirke ytterligere marginalisering for sykmeldte pasienter med medisinsk uforklarte symptomer og plager, som for eksempel fibromyalgi og kronisk utmattelsesyndrom (CFS/...