Noe å lære av
28.01.2014
Diaré og slapphet er vanlige symptomer med mange differensialdiagnoser. En grundig reiseanamnese kan gi viktige ledetråder til riktig utredning og diagnose. En tidligere frisk kvinne i 20-årene...
NO IMAGE
28.01.2014
Kurt Hanevik og medarbeidere beskriver en pasient med diaré forårsaket av trematoden Heterophyes heterophyes . Sannsynligvis ble kvinnen smittet etter inntak av sushi på ferietur til et nordafrikansk...
04.09.2012
Brystsmerter er en vanlig årsak til innleggelse i sykehus. Noen ganger kan et fremtredende funn ved undersøkelsen peke i feil retning og føre til at man overser viktige funn av stor klinisk betydning...
NO IMAGE
04.09.2012
Historien om smertefull og støyende pneumothorax som ble oversett, kunne hendt noen hver av oss. Beskrivelsen av pasienten, den diagnostiske jakten og den etterfølgende diskusjonen er mønstergyldig,...
04.09.2012
Dyspné hos pasienter med en kreftdiagnose er ikke uvanlig og kan representere flere differensialdiagnostiske muligheter. Vi beskriver et tilfelle av vedvarende og tiltakende dyspné hos en kvinne i 40...
NO IMAGE
04.09.2012
Pulmonal hypertensjon er en kompleks og multidisiplinær sykdom, der klassifisering og retningslinjer for diagnostikk og behandling ble revidert i 2009 ( 1 , 2 ). Middeltrykket i arteria pulmonalis er...
04.09.2012
Chest pain is a common cause of hospitalisation. Sometimes a conspicuous examination finding can lead to the wrong conclusions and cause important findings of major clinical importance to be...
NO IMAGE
04.09.2012
Dyspnoea is not uncommon in patients with a cancer diagnosis, and can represent several differential diagnostic possibilities. We describe a case of persistent and increasing dyspnoea in a woman in...
20.06.2000
En 34 år gammel førstegangsgravid kvinne i svangerskapsuke 27 ble henvist til Kvinneklinikken ved Sentralsjukehuset i Rogaland på grunn av magesmerter. Hun hadde vært kvalm og kastet opp og hadde...