Leder
02.10.2019
«Vi står overfor et paradigmeskifte på linje med da hesten ble erstattet av bil.» Dette sa Erik Fosse i forbindelse med at Stortingsmeldingen om helsenæringen ( 1 ) ble fremlagt i april. Fosse...
02.10.2019
Med en poengtert anamnese og en god klinisk undersøkelse kan man i de fleste tilfeller skille ufarlig akutt svimmelhet fra farlig. De fleste som har arbeidet på legevakt eller i et akuttmottak, har...
23.09.2019
Waking up in the A&E clinic can be an eye-opener. It’s just drunkenness. We have often tended to think this when teenagers and young adults are brought to the A&E clinic in a state of extreme...
23.09.2019
Å våkne opp på legevakten kan være en vekker. Det er bare fyll. Slik har vi ofte tenkt når ungdom og unge voksne blir brakt overstadig beruset til legevakt eller akuttmottak, ute av stand til å stå...
23.09.2019
Good registry data are required to ensure that the treatment you receive will not be dependent on where you live. Modern psychiatric treatment should be based on solid scientific evidence and laid...
23.09.2019
Gode registerdata er nødvendig for å sikre at behandlingen du får, ikke er avhengig av hvor du bor. Moderne psykiatrisk behandling skal være basert på solid vitenskapelig evidens og nedfelt i...
09.09.2019
Knowledge about cycling and bicycle injuries must be put to use so that we can improve public health and prevent debilitating cycling accidents. Every year in Norway, accidents cause approximately...
09.09.2019
Young employees with work-related diseases need to avoid exposure that triggers illness. If necessary, they will have to change occupations. In 2009, a joint registry was established for the National...
05.09.2019
Konflikten i Kongo gjør ebolaepidemien i landet vanskelig å håndtere. «Fri meg fra smertene, dr. Monica.» En ingeniørstudent i 20-årene vrir seg i smerte. Hun blør fra alle kroppsåpninger og er i...
03.09.2019
Kunnskap om sykling og sykkelskader må brukes for å bedre folkehelsen og til å forebygge sykkelskader. Cirka 2 500 personer dør årlig som følge av ulykker i Norge, og ulykker utgjør tallmessig den...