Leder
04.04.2020
Does such a phenomenon exist? If so, what is the correct approach? Smell disorders (hyposmia, anosmia) occur among 15–20 % of the general population ( 1– 3 ). The term anosmia means...
03.04.2020
Også i pandemiåret 2020 vil over 34 000 personer i Norge få en kreftdiagnose. Hvordan skal vi sikre disse pasientene tilfredsstillende behandling og oppfølgning? Kreftleger er vant til å prioritere,...
NO IMAGE
30.03.2020
The contract GP scheme is the very foundation of the Norwegian healthcare system. How can this scheme be reinforced? The evaluation of the contract GP scheme in 2019 revealed an enormous gap between...
NO IMAGE
30.03.2020
Fastlegeordningen er selve grunnmuren i norsk helsevesen. Hvordan kan ordningen styrkes? Evalueringen av fastlegeordningen i 2019 viste at det er et enormt sprik mellom medisinstudentenes yrkesønsker...
NO IMAGE
26.03.2020
In an overcrowded refugee camp, following the WHO’s recommendations will be impossible. The international community must help provide medical assistance to vulnerable groups during this ongoing...
NO IMAGE
26.03.2020
Despite scientists’ warnings, the global community failed to prevent the COVID-19 pandemic. It was perhaps by chance that the new coronavirus arose when it did, but it was not by chance that it did...
NO IMAGE
26.03.2020
The incidence of gastroenteritis and otitis in children has decreased. Is this due to the rotavirus and pneumococcal vaccines? The pneumococcal and rotavirus vaccines were introduced in Norway in...
NO IMAGE
25.03.2020
Forekomsten av gastroenteritt og ørebetennelse blant barn har gått ned. Skyldes dette vaksinering mot rotavirus og pneumokokker? I Norge ble pneumokokk- og rotavirusvaksinene innført i henholdsvis...
23.03.2020
I en overbefolket flyktningleir vil det være umulig å følge WHOs anbefalinger. Det internasjonale samfunnet må bidra med medisinsk hjelp til sårbare grupper i denne pågående pandemien. Medio mars...
16.03.2020
Helsevesenet må gjøre mer for å bedre helsesituasjonen for flyktninger og asylsøkere i Norge. Siden 2019 har antallet mennesker som er drevet på flukt i verden, økt med 2,3 millioner – fra 68,5...