Tidligere i Tidsskriftet
NO IMAGE
23.11.2020
I første nummer i 1968 kritiserer daværende redaktør, Per Fugelli, medisinerne for det ensidige fokuset på biologien. Han mener at «psyke og socio» nedvurderes og at legen er blitt en «pasient-...
23.11.2020
Leger er vanligvis forberedt på alle mulige forskjellige pasienter, men de pleier å ha til felles at de er mennesker. Professor og kirurg Julius Nicolaysen fikk en litt annerledes pasient på sitt...
09.11.2020
Ikke helt sjelden står det «trøtt og sliten» bak pasientens navn i timeboka. Hvis det ikke er en åpenbar mangel på vitamin D eller jern, sendes ofte pasienten og fastlegen ut på en tålmodighetsprøve...
02.11.2020
På formiddagen den 5. november 1970 ble brannslukningsanlegget ved et uhell aktivert i maskinrommet om bord tankskipet Pollo, som lå ved kai i Kristiansand. I løpet av noen få minutter ble rommet...
26.10.2020
Da de første kvinnene begynte på medisinstudiet mot slutten av 1800-tallet, møtte de stor motstand fra deler av det medisinske kollegium. I Æsculap var det også debatt, og den blusset opp i 1923 med...
22.10.2020
Det er ingen hemmelighet at det å være lege noen ganger innebærer at man blir strukket til det ytterste. En takknemlig pasient tok seg tid til å sende inn en hyllest til legen til utgave 16/1927 (...
25.09.2020
Er det en spesiell type som søker seg til medisinstudiet? Anonyme «Ø.» ser fellestrekk hos kollegaene og liker åpenbart ikke det han ser. I magasinets første år skrev mange under pseudonym, og i...
25.09.2020
Hvor farlig er det å håndtere frimerker som har blitt fuktet med spytt fra en person med tuberkulose? En fransk militærlege undersøkte saken tidlig på 1900-tallet (Tidsskr Nor Lægeforen 1902; 22: 172...
22.09.2020
Norge er et land med store avstander, og i 1917 kunne man ikke bli hentet av helikopter og lagt raskt inn på sykehus hvis det gikk galt. Det var ikke uvanlig at legene brukte hele dagen bare på å...
17.09.2020
Vi har alle vært der. I et akuttmottak for å ta opp våre obligatoriske journaler. Noen har kjent på følelsen av å være i veien om det er travelt. Andre på kjedsomheten når man sitter og venter på en...