Stein Foss

Author information from the last article:

Stein Foss (f. 1957) er transplantasjonskoordinator og medlem av Norsk ressursgruppe for organdonasjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Seksjon for transplantasjonskirurgi

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Articles by Stein Foss
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media