Robert Whittaker

Author information from the last article:

Område for smittevern, miljø og helse

Folkehelseinstituttet

Han har bidratt med utforming av prosjektet, innsamling, analyse og tolkning av data samt utarbeiding og godkjenning av innsendte manuskript.

Robert Whittaker er forsker.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Robert Whittaker
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media