Juan Robbie Mathisen

Author information from the last article:

Juan Robbie Mathisen (f. 1950) er spesialist i nevrokirurgi.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Nevrokirurgisk avdeling

Haukeland universitetssykehus

Nåværende arbeidsplass:

* Aleris sykehus, Bergen

Articles by Juan Robbie Mathisen
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media