Jana Midelfart Hoff*

Author information from the last article:

Jana Midelfart Hoff er spesialist i nevrologi og overlege ved Haukeland universitetssykehus og professor ved VID vitenskapelige høgskole. Hun har i mange år vært interessert i synsproblemer ved nevrologiske sykdommer.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Jana Midelfart Hoff*
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media