Per Erik Ernø

Author information from the last article:

Intensivseksjonen

Avdeling for anestesi, intensiv, operasjon og akuttmottak

Vestre Viken, Bærum sykehus

Han har bidratt med utforming av manuskriptet og analyse og tolkning av data.

Per Erik Ernø er spesialist i anestesiologi og seksjonsoverlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Per Erik Ernø
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media