Christian Hjorth Wang

Author information from the last article:

Akuttmottaket

Medisinsk avdeling

Bærum sykehus

Vestre Viken

Han har bidratt med design, revisjon og godkjenning av innsendte manuskript.

Christian Hjorth Wang er overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Christian Hjorth Wang
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media