Anne Torunn Mengshoel

Author information from the last article:

Nasjonalt referanselaboratorium for mykobakterier

Avdeling for tuberkulose, blod- og seksuell smitte

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Hun har bidratt med spesifikk gjennomgang av mikrobiologi og kontinuerlig tekstredigering.

Anne Torunn Mengshoel er spesialist i medisinsk mikrobiologi og overlege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Anne Torunn Mengshoel
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media