Anette Hylen Ranhoff

Author information from the last article:

Klinisk institutt 2

Universitetet i Bergen

og

Medisinsk avdeling

Diakonhjemmet sykehus

Hun har bidratt med design, vurdering og klassifisering av bivirkningsmeldingene, fortolkning av resultatene og bearbeiding av manuskriptet.

Anette Hylen Ranhoff er spesialist i indremedisin og i geriatri, professor og seksjonsoverlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Anette Hylen Ranhoff
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media