Aija Z. Myro

Author information from the last article:

Nevroklinikken

Akershus universitetssykehus

Aija Z. Myro er spesialist og overlege i nevrologi.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Articles by Aija Z. Myro
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media