Minneord
24.02.2020
Jeg har i løpet av karrieren fått møte mentorer som har formet mitt virke som lege. Deres eksempel er en av de avgjørende grunnene til at jeg, som i utgangspunktet er på rask vei inn i formell...
24.02.2020
Tor Drevvatne var født i Oslo 10.11.1924 og døde på Bærum sykehus 2.12.2019. Han tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1951. Hans store tekniske interesse førte ham...
13.01.2020
Sigurd Nitter-Hauge døde 11. oktober 2019 etter lengre tids sykdom, 86 år gammel. Nitter-Hauge var professor i kardiologi ved Universitetet i Oslo og avdelingsoverlege ved Medisinsk...
13.01.2020
Det var med stort vemod vi mottok budskapet om at vår gode venn og kollega Kaare R. Norum (f. 1932) døde etter et kort sykeleie 22. november 2019, nesten 87 år gammel. Han ble cand...
09.12.2019
Professor emeritus Knud Holck Landmark døde 28. september 2019. Den menneskekjære og livsglade allmennpraktikeren, hjertespesialisten, forskeren og farmakologen er gått bort, 88 år gammel. Etter...
09.12.2019
Foto: Grete Reimers Silje Fismen, overlege i patologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, døde brått og uventet 27.7.2019, bare 43 år gammel. Silje var født og oppvokst i Bergen og...
18.11.2019
Vår kjære kollega Silje Fismen omkom i en ulykke i de italienske alper 27. juli. Dette er ikke bare en ubeskrivelig tragedie for familien, men også et stort tap for kolleger og venner. Silje var en...
18.11.2019
Einar Moestue, en god kollega og utmerket patolog, døde 20.8.2019. Han ble født 25.5. 1956, vokste opp på Sørlandet og studerte medisin i Bergen i perioden 1975–1981...
18.11.2019
Einar Moestue (f. 25.5.1956, d. 20.8.2019) har gått ut av tiden. Vi ble kjent med Einar i hans virke som patolog på Avdeling for patologi, Drammen sykehus. Einar var en kunnskapsrik og...
04.11.2019
Jermund Olav Liljedal gikk ut av tiden 8.9.2019, 84 år gammel. Et langt liv – og et langt legeliv – er over. Jermund Olav Liljedal kom første gang til Lofoten som lege i turnus i 1965. Han var...