Minneord
NO IMAGE
14.12.2020
Den 24. september 2020 mottok vi den sørgelige melding at vår kjære kollega og venn Michael Matzen var gått bort. Michael ble cand.odont. ved Århus Tandlægeh...
NO IMAGE
09.11.2020
Det var med stor ærbødighet og enorm ydmykhet jeg møtte til jobbintervju hos Kjell Rootwelt rundt årtusenskiftet. Han var kjent for å ha bygget opp norsk nukleærmedisin til toppnivå, ikke bare...
NO IMAGE
09.11.2020
Kjell Rootwelt var født i 1933 og døde 22. august i år, 86 år gammel. Kjell var overlege ved Nukleærmedisinsk avdeling på Rikshospital og professor ved Universitetet i Oslo. Han vokste opp i Oslo,...
NO IMAGE
09.11.2020
Det var med stor sorg vi mottok beskjed om at vår gode kollega og venn Deidi gikk bort 14. juli 2020. Deidi ble født i 1968 i Texas og studerte medisin ved UT Southwestern i Dallas. Hun...
NO IMAGE
09.11.2020
Gustav Pedersen døde 1. oktober 2020, etter noen tids sykdom. Han ble 56 år gammel. Han har vært en ledestjerne både i avdelingen og i det nasjonale fagmiljøet. Gustav...
NO IMAGE
26.10.2020
Øyvind Bekkhus døde 31. august, 87 år gammel. Med det er en markant allmennlege og kommunelege gått bort. Han kom fra en lærerfamilie i Telemark og ble cand.med. i...
NO IMAGE
26.10.2020
Barnepsykiater Hilchen Sommerschield døde 13.9.2020, 94 år gammel. En bauta i norsk barnepsykiatri og en inspirerende lærer har gått ut av livet. Hennes tenkning vil leve...
NO IMAGE
12.10.2020
Professor Arne F. Nordøy døde 24.7.2020. Med dette er en pioner ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge gått bort...
NO IMAGE
12.10.2020
Overlege dr.med. Egill Hansen døde i mars 2020, 91 år gammel. Egill Hansen ble født og vokste opp i Rakkestad i Østfold. Han tok eksamen artium ved Indre Østfold H...
NO IMAGE
28.09.2020
Dag Sørskaar ble født 23. mars 1938 og døde 8. august 2020. Han ble cand.med. i 1967, spesialist i barnesykdommer i 1978 og dr.med. i 1990. Hans siste stilling var som overlege i...