Leder
NO IMAGE
08.03.2021
Assessment of frailty is important in assessing risk in in older patients, in a geriatric context as well as in intensive care. In an article in the Journal of the Norwegian Medical Association,...
NO IMAGE
08.03.2021
Vurdering av skrøpelighet er viktig ved risikovurdering av eldre pasienter, både i geriatrisk og intensivmedisinsk sammenheng. I en artikkel i Tidsskriftet presenterer Krogseth og medarbeidere en...
NO IMAGE
08.03.2021
What makes a team smarter? More women. This is according to the Harvard Business Review ( 1 ). ‘And it was 12.06 pm,’ one of the four other people in the room commented. The infection control officer...
08.03.2021
Hva gjør et team smartere? Flere kvinner. Det mener tidsskriftet Harvard Business Review ( 1 ). «Og klokken var 12.06», kommenterte én av de fire andre i rommet. Smittevernoverlegen hadde nettopp...
07.03.2021
Denne innsikten har vi fått: Du skal ikke føle vondt for det som kjennes godt. Da jeg kort tid tilbake ble innlagt for øyeblikkelig hjelp, spurte vakthavende lege om jeg ville ligge på dame- eller...
07.03.2021
Vi må tørre å spørre om pasientens sexliv. «Heldigvis er det ingen problemer med sexen!» sa den nærmere 80 år gamle kvinnen idet hun var på vei ut døra etter en gynekologisk undersøkelse. Hun hadde...
NO IMAGE
22.02.2021
Major progress in combatting schistosomiasis is at risk of being reversed in many countries because of measures taken against the coronavirus pandemic. The parasitic disease schistosomiasis affects...
NO IMAGE
17.02.2021
What is the risk of healthcare personnel being infected with the SARS-CoV-2 virus while at work? New figures from the Norwegian Institute of Public Health provide only part of the answer. Twenty-one...
NO IMAGE
15.02.2021
Store framskritt i bekjempelsen av schistosomiasis står i fare for å bli reversert i mange land på grunn av tiltak mot koronapandemien. Parasittsykdommen schistosomiasis rammer mer enn 200 millioner...
NO IMAGE
12.02.2021
More than 5600 employees in the health and care services in Norway were infected with SARS-CoV-2 in 2020. The quality of health services depends on having enough healthy employees who can go to work...