Leder
NO IMAGE
29.06.2020
The dead have never been a prioritised task for doctors. We are responsible for the living. But do we also have a responsibility for those who are responsible for the dead? The living before the dead...
NO IMAGE
29.06.2020
De døde har aldri vært en prioritert oppgave for leger. Vi har ansvaret for de levende. Men har vi også et ansvar for dem som har ansvar for de døde? De levende før de døde. Prinsippet fra sanitet på...
NO IMAGE
24.06.2020
Pigmented skin lesions must be excised when malignancy is suspected. If there is no such suspicion, moles should generally be left alone. Many people are afraid of developing melanoma, which has a...
23.06.2020
Pigmenterte hudlesjoner skal eksideres ved mistanke om malignitet. Uten slik mistanke bør føflekker stort sett få være i fred. Mange er engstelige for å utvikle melanom, som har høy risiko for...
NO IMAGE
15.06.2020
Alkohol gir en viss beskyttelse mot hjerteinfarkt, men øker risikoen for tidlig død. Alkohol, og særlig vin, har de siste 30 årene blitt fremhevet som beskyttende mot hjerte...
NO IMAGE
15.06.2020
Sykdommen covid-19 rammer i liten grad barn og ungdom. Men de kan bli ofre for at tiltak som skal bremse pandemien, fører til sviktende vaksinering, sult og mangel på helsetjenester. Alvorlig forløp...
NO IMAGE
15.06.2020
Prideparaden feier gjennom gatene (i år digitalt), det er jubel og fest. Er aksept og rettigheter for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner oppnådd, eller har vi fremdeles et stykke...
15.05.2020
Gravide bør få tilbud om ultralydundersøkelse i 12.–14. svangerskapsuke. Hvis det er økt risiko for trisomi hos fosteret, bør kvinnen tilbys non-invasiv prenatal test. Ved non-invasiv prenatal test (...
06.04.2020
Afrika sør for Sahara har lenge vært spart for covid-19, men pandemien kjenner ingen grenser. En solidarisk respons på pandemien er avgjørende for global helse, internasjonal økonomisk utvikling og...
04.04.2020
Does such a phenomenon exist? If so, what is the correct approach? Smell disorders (hyposmia, anosmia) occur among 15–20 % of the general population ( 1– 3 ). The term anosmia means...