Leder
10.12.2019
Ny innsikt i basale mekanismer for regulering av erytropoietin gir håp for ny behandling. Årets nobelpris i fysiologi eller medisin er tildelt William G. Kaelin jr., sir Peter J. Ratcliffe og Gregg L...
09.12.2019
Gravide kvinner må få god informasjon og oppfølging både under og etter svangerskapet. Da ny nasjonal retningslinje for svangerskapsdiabetes ble innført i 2017, førte den til stor uenighet og sterke...
09.12.2019
It is as though our health services are suffering from diastolic heart failure. Things are fine at the normal resting rate, but congestion builds up if there is too much adrenalin. I can well recall...
09.12.2019
Det er som om helsevesenet vårt slit med diastolisk hjartesvikt. Det går fint i kvilepuls, men stuvar seg lett når det blir for mykje adrenalin. Eg hugsar godt første gong eg såg mellomvakta mi gråte...
02.12.2019
Folkerørsla Bunadsgeriljaen målber uro for opplevde skilnader i fødetilbodet og protest mot nye nedskjeringar. Verkemidla og kommunikasjonsforma er forfriskande nye, men dei samsvarer med bodskap frå...
29.11.2019
Forekomsten av alvorlige uønskede hendelser i helsevesenet er for høy. Hvordan kan vi bedre sikkerheten? Alvorlige uønskede hendelser i helsevesenet utgjør en stor byrde, og i 2018 ble det meldt om...
18.11.2019
Better compliance with prevailing guidelines may even out regional differences in the treatment of patients with myocardial infarction. In 2018, more than 13 000 patients were diagnosed with...
18.11.2019
Bedre etterlevelse av vedtatte retningslinjer kan utjevne regionale forskjeller i behandlingen av pasienter med hjerteinfarkt. I 2018 fikk over 13 000 pasienter diagnostisert hjerteinfarkt i norske...
18.11.2019
Kriminalisering av prostitusjon forverrer livssituasjonen til dem som selger sex og øker risikoen for hivsmitte. 1. desember markeres Verdens aidsdag. Over hele verden fortsetter hiv-aids-epidemien å...
18.11.2019
I, and my friends with me, do not want to work ourselves to death. Are the health services ready for the new generation of doctors? In a study by Fimland and colleagues, published in this issue of...