Comment

Spørsmål til referanse nr. 5

Anders W. Olsen
NTNU
Conflict of interest:  No

Det står følgende i artikkelen om hvor mye dioksiner og dl-PCB nordmenn får i seg:

"Folkehelseinstituttet angir at befolkningen har et beregnet gjennomsnittlig inntak av dioksiner og dl-PCB på 10 pg TE per kilo kroppsvekt per uke (5). Det er lavere enn den fastsatte grensen på 14 TE per kilo kroppsvekt per uke. Medianverdien hos norske toåringer er 18 pg TE per kilo kroppsvekt per uke, altså over grensen (5)."

Referansen henviser til et faktaark utgitt av folkehelseinstituttet, men det står ikke nevnt i dette faktaarket at gjennomsnittlig inntak av dioksiner og dl-PCB er 10 pg/kg pr uke. Det står heller ikke at norske toåringer får i seg 18 pg/kg pr uke. Derimot står det at median inntak av disse stoffene er på 5,5 pg/kg pr uke for voksne. For toåringer er det ikke nevnt noen verdier i det hele.

Jeg benekter ikke at disse verdiene er reelle, men hvor kommer de fra?

Published: 14.05.2018
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media