Comment

Problem med sjukvården

Michel Maspers
Simrishamn
Conflict of interest:  Yes

Bra skriven artikel. Vi har identiska problem i Sverige. Detta belyses væl i en artikelserie nyligen i DN av Maciej Zaremba ("Den olønsamma patienten") vilket sækert inspirerat de norska kollegorna till denna angelægna artikel. Hoppas det kan bli en riktig debatt både i Norge och i Sverige om detta smygande systemskifte som vi lækare inte vill ha som definitivt inte gynnar patienterna.

Published: 15.03.2013
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media