Comment

Interessekonflikt?

Olav Sandstad
OUS, Ullevål
Conflict of interest:  No

Jeg ser at en av forfatterne er styreleder og daglig leder for firmaet som markedsfører den substansen som (naturlig nok) kommer best ut i testen.
Vedommende har oppgitt interessekonflikten.
Men det er likevel påfallende at en slik "reklame" publiseres i tidsskriftet idet badesesongen begynner.
Hva har man i tidsskriftets redaksjon tenkt om dette?

Published: 26.07.2012
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media